Mesafeli satış sözleşmesi | CryptoPazar
Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için lütfen tarayıcınız Chrome, Firefox, Opera yada İnternet Explorer'dan birine ayarlayınız.

Mesafeli satış sözleşmesi

Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi

Bu Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) sitede belirtilen adresinde bulunan CryptoPazar Blockchain Bilişim Teknolojileri Finansal Danışmanlık ve Ticaret (Bundan sonra kısaca “CryptoPazar” olarak anılacaktır.) ile CryptoPazar’ün sahip olduğu https://CryptoPazar.com adresinde bulunan CryptoPazar’ı ziyaret eden veya CryptoPazar’a üye olan kişiler (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

KOŞULLAR

Kullanıcı, CryptoPazar’ı ziyaret ederek ve CryptoPazar’a üye olarak bu Sözleşme’yi kabul edilmiş sayılmaktadır.

Kullanıcı, CryptoPazar’ı ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, CryptoPazar tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşullarına ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun davranmayı taahhüt eder. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin CryptoPazar’ı kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veri tabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz.

CryptoPazar, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı hareket etmesi, CryptoPazar’u kullanırken ya da CryptoPazar’a üye olurken vermiş olduğu bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, CryptoPazar’da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya CryptoPazar’ın gerekli görmesi halinde Kullanıcı’nın CryptoPazar’u kullanması engelleyebilir veya Kullanıcı’nın üyeliği gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda CryptoPazar’ın ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

CryptoPazar’da yer alan fotoğraf, tarif, kod, program, logo, resim, yazı dahil olmak üzere CryptoPazar’da yer alan tüm içerikler ile CryptoPazar markası ve CryptoPazar.com alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları CryptoPazar’a aittir veya CryptoPazar tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler CryptoPazar’dan izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; CryptoPazar tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

CryptoPazar, CryptoPazar’ın virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle Kullanıcı’nın bilgisayarına virüs geçmesi veya Kullanıcı’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, Kullanıcı’nın uğrayacağı zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarının veya programlarının hasar görmesinden) dolayı CryptoPazar’ın sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple CryptoPazar’dan hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

CryptoPazar’ın veya CryptoPazar’ın hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, CryptoPazar’ın sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.

CryptoPazar, CryptoPazar’ın hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.

CryptoPazar, CryptoPazar’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya CryptoPazar üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda CryptoPazar’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.

ÜYELER İÇİN

2.1. Kullanıcı, https://CryptoPazar.com/uyelik/ adresinde yer alan sayfadaki “Yeni Üyelik” kısmına ad, soyad, e-posta adresi, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek CryptoPazar’a üye olabilir.
2.2. CryptoPazar, Kullanıcı’nın üyelik hesabının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak Kullanıcı’nın üyelik hesabında kayıtlı bilgilerin ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı’nın üyelik hesap şifresinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi ve üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.

2.3. Kullanıcı, CryptoPazar’da kayıtlı üyelik hesabını, “Hesabım” sekmesinde bulunan “Üyelikten Ayrıl” seçeneğine tıklayarak kapatabilir. Kapatılması için talepte bulunulan üyelik hesabı kapatıldıktan sonra yeniden aktif hale getirilemez.

2.4. Kullanıcı, CryptoPazar’ın dilediği zaman tek taraflı olarak Kullanıcı’nın üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici/kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda  CryptoPazar’dan hiçbir talepte bulunmayacağını   gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
2.5. Kullanıcı, CryptoPazar’daki yenilikler, kampanyalar, koleksiyonlar ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa https://www.CryptoPazar.com/uyelik/ yer alan “Bültene Kayıt Ol” kısmına e-posta adresini girerek CryptoPazar’ın e-posta gönderim listesine kayıt olabilir. Kullanıcı’nın bu e-posta gönderim listesinden çıkması için “Hesabım” sekmesinde yer alan “Bültenden Ayrıl” seçeneğine tıklaması yeterlidir.

GİZLİLİK

3.1. Kullanıcı’nın CryptoPazar’a verdiği bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak CryptoPazar’a verdiği veya CryptoPazar’ın erişimine onay verdiği bilgilerdir. CryptoPazar, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak CryptoPazar, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.

3.2. CryptoPazar, Kullanıcı’nın e-posta adresi ve varsa diğer iletişim bilgilerini üyelik hesabı ile ilgili işlem yapmak, gerektiğinde Kullanıcı ile iletişime geçilmesini sağlamak ve bilgilendirme yapmak için kullanabilir. CryptoPazar, Kullanıcı’nın düzenlediği ödüllü yarışma veya çekilişlere katılması durumunda Kullanıcı’ya ait bilgileri gerekli mercilerle paylaşabilir, yarışma veya çekiliş sonuçlarını açıklarken kullanabilir. Bilgilerin anonimleştirilmek şartıyla CryptoPazar tarafından kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür.

3.3. CryptoPazar, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber CryptoPazar tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde CryptoPazar’ın sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, CryptoPazar’u her ziyaret ettiğinde, Kullanıcı’nın IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Chrome, Explorer vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. şahıslarla paylaşılmamak kaydıyla CryptoPazar tarafından Kullanıcı’nın kişisel bilgileriyle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

3.4. CryptoPazar, resmi merciilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.

3.5. Kullanıcı, CryptoPazar’da bulunduğu süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodlarının veya benzer iz sürme verilerinin Kullanıcı’nın bilgisayarına yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.

3.6. CryptoPazar, zaman zaman CryptoPazar’a, tanıtım postalarına veya reklamlarına üçüncü şahıslara ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde, söz konusu sitelerin ya da bu sitelerin uygulamaları CryptoPazar’ın kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, Kullanıcı’nın erişebildiği bu diğer siteler bakımından geçerli değildir.

DİĞER HÜKÜMLER

4.1. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
4.2. Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, CryptoPazar’ın defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
4.3. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

4.4. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
4.5. Bu Sözleşme, CryptoPazar’a yeni özellikler eklendikçe veya CryptoPazar üyeleri ile kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden tarafınıza herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, CryptoPazar’u her kullanışınızda Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi’nin yeniden gözden geçirilmesi önerilmektedir. Bu belge, en son 25 Mayıs 2017 tarihinde güncellenmiştir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI
Ticari Ünvanı : CyrptoPazar Bil. Hiz. Fin. Dan. Tic.
Adresi : Maltepe/İstanbul
Telefon : 0850 532 32 16
E-mail : info@CryptoPazar.com
ALICI
Adı – soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-mail :

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın, Blockchain Bil. Hiz. Fin. Dan. Tic. A.Ş.(“CryptoPazar”)’a ait www.CryptoPazar.com veya sunulan hizmete bağlı diler alan adları üzerinden (“Websitesi”), Satıcıya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı CryptoPazar ile akdetmiş oldukları websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu ürün satışında CryptoPazar’ın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ödeme Şekli ve Planı: Çevirimiçi sanal POS uygulaması üzerinden ……….Bankası kredi kartı ile …. ay …. (yazıyla ……………………………………….) TL aylık ödeme / peşin ……….. TL ödeme

Alınan Vade Farkı: …….

Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: % …

Siparişi takip eden 3 iş günü içinde sevkiyatlara başlanacaktır. Sevkiyat, (7) iş günü içinde tamamlanacaktır.
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişiler:
1.
2.
Fatura Adresi:

MADDE 4 – MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Mal/Hizmet’in Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Mal/Hizmet’in teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı’nın, websitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı Mal/Hizmet’i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Aıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Websitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir. Mal/Hizmet’in tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren Satıcı’nın malı geri alacağını Satıcı taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur. b) 7 (yedi) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.

MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri
  • Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler
  • Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler
  • Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler
  • Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

MADDE 10 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Tüketiciler, Satıcı ile sorunları olursa, sorunu Satıcı’nın çözememesi durumunda, ürün bedeli 1.161,67 TL’ye kadar olan işlemlerle ilgili şikayet ve itiraz konularında başvurularını ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne; ürün bedeli 1.161,67 TL’nin üzerinde olan işlemlerle ilgili şikayet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici mahkemesine yapabileceklerdir.

01.08.2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL’dir.

MADDE 11 – MAL/HİZMETİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin veya vadeli fiyatı, peşinat fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya CryptoPazar tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 11 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 12 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve CryptoPazar’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13 – YÜRÜRLÜK

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. Alıcı, ürün satın alarak iş bu sözleşmeyi okuduğunu beyan ve kabul etmektedir.

SATICI

ALICI

 

En üst